RECTIFICATIE Workshops Bronstfotografie Oktober 2023